SIKÇA SORULAN SORULAR

Soruların Çözümü İçin Buradayız

İş Hijyeni ve Periyodik Kontrol Hakkında Merak Ettikleriniz Bize Sorabilirsiniz

İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerin tekrarlanma sıklığı nedir?

İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, risk değerlendirme sonuçlarına göre işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

Laboratuvarın yeterlik belgesi alabilmesi için akreditasyon zorunlu mudur?

Yetki kapsamında iki tür belge verilmektedir. Yeterlik ve ön yeterlik belgesi.

Yeterlik belgesi başvurusu yapmış laboratuvardan akreditasyon şartı aranır. Ön yeterlik belgesi başvurusu yapmış laboratuvardan ise akreditasyon kurumuna başvuru şartı aranır ve akreditasyon kurumu tarafından bu başvurunun onaylanmış olması gereklidir.

Akreditasyon kurumu nedir?

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) veya Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalanmış akreditasyon kurumlarından birisini ifade etmektedir.

Laboratuvar yeterlik belgesi almak için hangi parametrelerden TÜRKAK tarafından akredite olmak zorundadır?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Ek-1’de belirtilen parametrelerden herhangi birini bulunduruyorsa, bu parametreye dair kullandığı metotlardan, akreditasyon standardına göre akredite olur. Ek-1’de belirtilen parametrelerden herhangi biriyle ilgili iş hijyeni ölçüm, test veya analizi yapmıyorsa, uyguladığı iş hijyeni ölçüm, test ve analizi kapsamına giren parametrelerden en az birinden, akreditasyon standardına göre akredite olur.

Bize Sorabilirsiniz