DETAY PERİYODİK KONTROL VE MÜH.HİZ.TİC.A.Ş.

Elektromanyetik Alan Ölçümü

İş Hijyeni Ölçümü Nedir?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 4`te şöyle tanımlanır: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması.

İş Hijyeni Ölçümü Zorunlu Mudur?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 5`e göre işverenlerin yükümlülükleri şöyledir: (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Ne Kadar Sürede Bir İş Hijyeni Ölçümünü Tekrarlamalıyım?

DETAY PERİYODİK KONTROL olarak işyeri ortam ölçümlerinizi yılda bir tekrarlamanızı tavsiye ediyoruz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 5`e göre şöyledir: (2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde

Elektromanyetik Alan Ölçümü

Elektromanyetik alan ölçümü, çalışma ortamındaki cihazların oluşturduğu elektriksel ve manyetik alan etkisini tespit etmek için gerçekleştirmektedir. İşverenler, çalışanların çalışma ortamında maruz kaldıkları elektromanyetik radyasyon seviyesini kontrol altına almak zorundadırlar. Çalışan sağlığı ve iş güvenliği açısından maruz kalınan elektromanyetik alan şiddeti (elektromanyetik radyasyon seviyesi) ölçümü yapılması ve azaltıcı önlemler alınması gerekmektedir.

Elektromanyetik alan şiddeti üreten kaynakların; örneğin: GSM baz istasyonu, TV ve radyo vericilerinin, wifi ağlarının, server odalarının, pano otomasyon sistemlerinin, yüksek gerilim hatlarının yaydığı elektromanyetik radyasyonunu ölçülebilir.

Manyetik Alanın Etkileri

• Stres
• Görüş alanının daralması
• Kulak bölgesinde ısınma
• Kulak çınlaması
• Yorgunluk hissi
• Konsantrasyon bozulması
• Dikkat dağınıklığı
• Baş ağrıları
• İşitmede geçici aksaklıklar

Hangi Metoda Göre Ölçüm Yapıyorsunuz?

Akreditasyon ve yeterlik belgemizden metotlarımızı kontrol edebilirsiniz.

Ölçüm Cihazlarınızın Düzenli Kalibrasyonu Yapılıyor Mu?

Evet. Ölçümlerin doğruluğu açısından cihazlarımız güncel olarak kalibrasyonları yaptırılmaktadır.

Ölçüm Raporları Çok Karışık Geliyor. Destek Veriyor Musunuz?

Evet. İletişim kanallarımızdan bize ulaşarak raporunuz hakkında anlaşılmayan noktaları sorabilir ve sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Bu Konuda Nasıl Teklif Alabilirim?

Keşif formunu doldurup tarafımıza iletmeniz halinde en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.

Keşif Formu için KEŞİF FORMU yazısını tıklayınız…

KEŞİF FORMU

PROFESYONEL HİZMET ANLAYIŞI

Teklif Verme Aşamaları

İLETİŞİM

Müşteri temsilcimizi arayıp detayları ve istenilen teklifleri iletirsiniz

TEKLİF HAZIRLAMA

İstenilen ölçümler için firmanıza özel teklif hazırlanır

ONAY

Teklifimizin onaylanması halinde, konuşlan tarihlerde ölçümler yapılmaktadır

TÜRKAK Akrediteli Raporlar

Raporlarımız ÇSGB Bakanlık ve Türkak Akreditelidir