DETAY PERİYODİK KONTROL VE MÜH.HİZ.TİC.A.Ş.

Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

İş Hijyeni Ölçümü Nedir?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 4`te şöyle tanımlanır: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması.

İş Hijyeni Ölçümü Zorunlu Mudur?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 5`e göre işverenlerin yükümlülükleri şöyledir: (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Ne Kadar Sürede Bir İş Hijyeni Ölçümünü Tekrarlamalıyım?

DETAY PERİYODİK KONTROL olarak işyeri ortam ölçümlerinizi yılda bir tekrarlamanızı tavsiye ediyoruz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 5`e göre şöyledir: (2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde

Gürültü Nedir

 • Gürültü istenmeyen ses olarak tanımlanır. Gürültü birçok kaynaktan üretilebilir, insan sesi, çalışan bir motor veya makine, hoparlör vb.
 • Sesin veya gürültünün iki önemli özelliği vardır. Bunlar sesin frekansı ve sesin şiddetidir.
 • Ses bir ortamdan geçen değişen basınç dalgasıdır. Ses havadan geçtiğinde atmosferik basınç periyodik olarak değişir. Saniyedeki basınç değişimlerinin sayısına ses frekansı denir ve saniyede devir olarak tanımlanan Hertz(Hz) cinsinden ölçülür. Frekans ne kadar yüksek olursa, o kadar yüksek perdeli bir ses algılanır.
 • İnsan kulağının sese verdiği tepki, sesin frekansına bağlıdır. İnsan kulağının 2500 ila 3000 Hz civarında tepe tepkisi vardır.

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel Maruziyet ölçümlerinde sıklıkla kullanılan 2 adet ölçüm metodu mevcuttur.

 1. TS 2607 ISO 1999
 2. TS EN ISO 9612
 • Görev Bazlı Ölçümler
 • İş Bazlı Ölçümler
 • Tam Gün Ölçümleri

Sonuçların Yorumlanması (TS 2607 ISO 1999)

Çalışanların Gürültü ile Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğinin ikinci bölümündeki Maruziyet Değerleri ve İşverenin Yükümlülükleri

 • a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya (Ptepe) = 112 Pa [135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).
 • b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya (Ptepe) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 µPa].
 • c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 µPa].

Sonuçlar TS EN ISO 9612 standardında tanımlandığı gibi en yüksek ses basıncının ve anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu A ağırlıklı bütün gürültü maruziyet düzeylerinin, sekiz saatlik bir iş günü için zaman ağırlıklı ortalaması dB cinsinden verilir.

En düşük maruziyet eylem değeri 80dB(A) olup en yüksek maruziyet eylem değeri 85dB(A)’ dir

Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucunun etkisi dikkate alınmaz.
Maruziyet sınır değeri 87db(A)’i aşamaz. Bu sınır değerinde kulak koruyucunun koruyucu etkisi dikkate alınır.

Günlük gürültü maruziyet değerleri günden güne farklılık gösteriyorsa haftalık gürültü maruziyet düzeyleri kullanılabilir. Haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87db(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.

Hangi Metoda Göre Ölçüm Yapıyorsunuz?

Akreditasyon ve yeterlik belgemizden metotlarımızı kontrol edebilirsiniz.

Ölçüm Cihazlarınızın Düzenli Kalibrasyonu Yapılıyor Mu?

Evet. Ölçümlerin doğruluğu açısından cihazlarımız güncel olarak kalibrasyonları yaptırılmaktadır.

Ölçüm Raporları Çok Karışık Geliyor. Destek Veriyor Musunuz?

Evet. İletişim kanallarımızdan bize ulaşarak raporunuz hakkında anlaşılmayan noktaları sorabilir ve sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Bu Konuda Nasıl Teklif Alabilirim?

Keşif formunu doldurup tarafımıza iletmeniz halinde en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.

Keşif Formu için KEŞİF FORMU yazısını tıklayınız…

KEŞİF FORMU

İlgili diğer hizmetlerimize göz atabilirsiniz…

PROFESYONEL HİZMET ANLAYIŞI

Teklif Verme Aşamaları

İLETİŞİM

Müşteri temsilcimizi arayıp detayları ve istenilen teklifleri iletirsiniz

TEKLİF HAZIRLAMA

İstenilen ölçümler için firmanıza özel teklif hazırlanır

ONAY

Teklifimizin onaylanması halinde, konuşlan tarihlerde ölçümler yapılmaktadır

TÜRKAK Akrediteli Raporlar

Raporlarımız ÇSGB Bakanlık ve Türkak Akreditelidir