DETAY PERİYODİK KONTROL VE MÜH.HİZ.TİC.A.Ş.

Havadaki Yağ Buharı Konsantrasyonu Ölçümü

İş Hijyeni Ölçümü Nedir?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 4`te şöyle tanımlanır: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması.

İş Hijyeni Ölçümü Zorunlu Mudur?

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 5`e göre işverenlerin yükümlülükleri şöyledir: (1) İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Ne Kadar Sürede Bir İş Hijyeni Ölçümünü Tekrarlamalıyım?

DETAY PERİYODİK KONTROL  olarak işyeri ortam ölçümlerinizi yılda bir tekrarlamanızı tavsiye ediyoruz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Madde 5`e göre şöyledir: (2) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı olarak yaptırır. İşyeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde

Yağ Buharı Maruziyeti Ölçümü

Yağ buharı, metal bileşenlerin işlenmesi sırasında bir soğutucu ya da yağlayıcı olarak kullanılan mineral yağlardan oluşabilmektedir. Düşük viskoziteli yağlar, daha büyük oranda uçucu bileşenler içermektedir. Düşük viskoziteli bir yağın aerosolü kararsız olabilir ayrıca hava izleme sırasında bir filtre üzerinde hapsedilir iken uçucu bileşenleri kaybedebilir. Sonuçta, gravimetrik analiz bu numunelerdeki orijinal havayla taşınan aerosol konsantrasyonunu azımsayabilmektedir.

Örneklemede kullanılacak filtrelerin konacağı petri kapı aseton ile temizlenmeli ve daha sonra kurutulmuş olmalıdır. Genel olarak tavsiye edilen filtrelere bağlayıcı içermeyen cam elyafı veya karışık selüloz ester membran filtreler örnek verilebilir.

Örnekleme esnasında IOM örnekleyici kullanılmamız doğru sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Örnekleme pompası 2 L/dakikada ekiplerimizce ayarlanır. Analiz için yeterli örnekleme hacmi değişmekle beraber ortalama240 litredir. Her 20 örnekleme setinde en az 3 adet kör numune alınmaktadır.

Laboratuvara gelen ve siklohekzan ile ekstrakte edilen numuneler gravimetrik olarak analiz edilerek en doğru sonuçlara ulaşılır. Analiz sırasında, sadece analitik saflığı bilinen reaktifleri kullanılmaktadır.

OSHA’nın belirttiği sınır değer; mineral yağ buharı için 8-saat zaman ağırlıklı ortalama(TWA) için 5 mg/m3 şeklinde görülmektedir.

Hangi Metoda Göre Ölçüm Yapıyorsunuz?

Akreditasyon ve yeterlik belgemizden metotlarımızı kontrol edebilirsiniz.

Ölçüm Cihazlarınızın Düzenli Kalibrasyonu Yapılıyor Mu?

Evet. Ölçümlerin doğruluğu açısından cihazlarımız güncel olarak kalibrasyonları yaptırılmaktadır.

Ölçüm Raporları Çok Karışık Geliyor. Destek Veriyor Musunuz?

Evet. İletişim kanallarımızdan bize ulaşarak raporunuz hakkında anlaşılmayan noktaları sorabilir ve sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

Bu Konuda Nasıl Teklif Alabilirim?

Keşif formunu doldurup tarafımıza iletmeniz halinde en kısa zamanda sizlere dönüş yapılacaktır.

Keşif Formu için KEŞİF FORMU yazısını tıklayınız…

KEŞİF FORMU

PROFESYONEL HİZMET ANLAYIŞI

Teklif Verme Aşamaları

İLETİŞİM

Müşteri temsilcimizi arayıp detayları ve istenilen teklifleri iletirsiniz

TEKLİF HAZIRLAMA

İstenilen ölçümler için firmanıza özel teklif hazırlanır

ONAY

Teklifimizin onaylanması halinde, konuşlan tarihlerde ölçümler yapılmaktadır

TÜRKAK Akrediteli Raporlar

Raporlarımız ÇSGB Bakanlık ve Türkak Akreditelidir